Enkelte spilleregler

Enkelte spilleregler for deltagelse i en (blomsterløgs)kampagne.

Spilleregler:

Hvis I deltager i en (blomsterløgs)kampagne, anerkender I de regler, der er tilknyttet vores kampagner.

Deltagelse:

I deltager i en kampagne, hvis I har bestilt mindst 1 pakke med kataloger (50 stk.) til kampagnen i pågældende sæson. Bestilling af kataloger forpligter jer til at bestille blomsterløg eller til returnering af katalogerne. Hvis I ikke afgiver en bestilling eller returnerer katalogerne, vil I modtage en faktura for de kataloger, I har bestilt (p.t. 50 øre pr. stk.).

Returnering af katalogerne skal finde sted senest henholdsvis d. 1. januar og d. 1. juli, afhængigt af sæsonen, I deltog i. Alle deltagere i (blomsterløgs)kampagner har ret til en rabat på 30% af de bestilte varer og 40% i energisparepærekampagne.

Sammen med folderne tilsendes en handbog, 2 plakater til at hænge op og bestillingsformularer.

Levering:

Leveringen foregår på den adresse, I har opgivet.

  • I bestemmer selv leveringsdatoen. Vi gør vores bedste; men 1 til 2 dages forsinkelse kan forekomme.
  • Leveringen foregår fra mandag til og med fredag.
  • Blomsterløgene bliver sendt direkte fra Holland til jeres leveringsadresse.
  • Blomsterløgene bliver sendt med TNT – international. Der skal være nogen til stede på leveringsadressen fra kl. 8:00 til kl. 17:00 på den dag, leveringen finder sted. Desværre kan der ikke tages højde for, hvornår på dagen løgene bliver leveret på grund af trafikforhold og chaufførens ventetider på andre afleveringsadresser.
  • Før leveringen modtager I et stregkodenummer via e-mail. Med dette nummer kan I følge forsendelsen på www.tnt.dk
  • Der skal kvitteres for modtagelsen ved leveringen.
  • Det er vigtigt, at vi har 2 telefonnumre. Ved uforudsete situationer bliver I kontaktet.
  • Blomsterløgene leveres med en lastbil på en palle. Vær opmærksom på, om der plads nok på leveringsadressen.

Betaling:

Betalingen skal ske indenfor 14 dage efter modtagelse af fakturaen.

Vil du vide mere?

Baltus Fundraising har over 25 års hjulpet foreninger og skoleklasser med at finansiere deres aktiviteter. Vi har et enkelt og klart koncept, der gennem 20 år har givet foreninger og skoleklasser en ekstra årlig indtægt.

Gratis infomappe
Start din kampagne